GÂNDIȚI-VĂ LA VIITOR.

CONTRIBUIȚI LA PROTEJAREA CLIMEI!

În pubela pentru materiale de reciclat colectăm materiale plastice, metale și toate ambalajele folosite, cu excepția hârtiei, a cartonului și a sticlei.

Ciclurile de utilizare a materialelor pot fi închise, iar efectele dăunătoare climei pot fi eliminate numai dacă materialele reciclabile sunt colectate fără agenți de contaminare. Cu ajutorul dumneavoastră, se economisesc anual peste 20.000 de tone de gaze dăunătoare climei, prin folosirea pubelei pentru materiale de reciclat.

Materialele reciclabile nu trebuie contaminate cu deșeuri menajere, deoarece în acest caz masa mai poate fi doar incinerat. Prin urmare, materialele cum ar fi deșeurile menajere și organice, hârtia și cartonul, sticla și bateriile în nu se elimină în pubela pentru materiale de reciclat. 

CE POATE FI INCLUS?

CE NU POATE FI INCLUS?

IMPORTANT

Începând cu anul 2021 este interzis să aruncați aparate electrice și CD-uri în pubela pentru materiale de reciclat. Utilizați modalitățile gratuite de eliminare a aparatelor din magazinele de specialitate sau de la stațiile de reciclare. CD-urile pot fi predate, de asemenea, gratuit la centrele de reciclare. Aici găsiți o prezentare a centrelor.

CONTAINERUL ESTE PLIN?

Recipientul meu nu a fost golit, cum trebuie să procedez?

Verificați dacă pe recipientul dumneavoastră a fost aplicată indicația Umplere incorectă. Fie îndepărtați toate deșeurile care nu trebuie eliminate în containerul de reciclare (a se vedea mai sus) și pregătiți din nou recipientul pentru golire la următorul termen, fie puteți comanda prin e-mail sau fax o golire contra cost după umplerea incorectă (vă rugăm să introduceți întotdeauna semnătura dumneavoastră și să precizați adresa de facturare).

Cum procedez dacă recipientul meu este plin înaintea următorului termen de golire?

Puteți comanda fără nicio problemă și alte goliri. Acestea vor fi contra cost. Alternativ, puteți preda surplusul și la stațiile de reciclare. Aici găsiți o prezentare a centrelor.

Vă ajutăm cu plăcere și prin intermediul liniei telefonice gratuite: