POMYŚL O JUTRZE.

CHROŃ Z NAMI KLIMAT!

W pojemniku na surowce wtórne zbieramy tworzywa sztuczne, metale oraz wszystkie zużyte opakowania, z wyjątkiem papieru, kartonu i szkła.

Tylko jeżeli surowce wtórne nie zawierają materiałów obcych można zamknąć obiegi materiałów i w ten sposób ograniczyć negatywne oddziaływania na klimat. Z Twoją pomocą i dzięki używaniu pojemników na surowce wtórne można każdego roku uniknąć ponad 20 000 ton gazów szkodliwych dla klimatu.

Surowce wtórne nie mogą być zanieczyszczone odpadami nienadającymi się do powtórnego przetworzenia, ponieważ wtedy wszystko można jedynie spalić. Materiały takie jak odpady resztkowe i organiczne, papier i karton, szkło, baterie nie należą zatem do pojemnika na surowce wtórne.

CO MOŻNA UMIESZCZAĆ W POJEMNIKU NA SUROWCE WTÓ­RNE?

CZEGO NIE MOŻNA UMIESZ­CZAĆ W POJEM­ NIKU NA SU­ROW­CE WTÓRNE?

WAŻNE

Od 2021 roku wyrzucanie urządzeń elektrycznych i płyt CD do pojemników na surowce wtórne jest zabronione. Należy skorzystać z możliwości bezpłatnego zwrotu urządzeń do wyspecjalizowanych punktów sprzedaży lub punktów przyjmowania odpadów. Płyty CD można również bezpłatnie oddać do punktów przyjmowania odpadów. Przegląd lokalizacji można znaleźć tutaj.

PEŁNY POJEMNIK?

Mój pojemnik nie został opróżniony, co mam zrobić?

Sprawdź, czy Twój pojemnik nie został oznaczony jako wypełniony nieprawidłowymi odpadami. Należy usunąć wszystkie odpady, których nie wolno umieszczać w pojemniku na surowce wtórne (patrz wyżej) i wystawić pojemnik ponownie do opróżnienia w kolejnym przypadającym terminie lub zamówić, wysyłając e-mail lub faks, odpłatne opróżnienie po nieprawidłowym napełnieniu (proszę zawsze podawać adres do faktury i podpisywać wiadomość).

Co mam zrobić, jeżeli mój pojemnik jest pełny już przed kolejnym terminem opróżnienia?

Można oczywiście zamówić dodatkowe opróżnienie. Niestety jest to związane z opłatą. Alternatywnie nadmiar odpadów można również przekazać do punktów przyjmowania odpadów. Przegląd lokalizacji można znaleźć tutaj.

Chętnie udzielimy pomocy. W tym celu należy skorzystać z bezpłatnej infolinii: